Kuźnia w Dolsku

Kuźnia w Dolsku wybudowana została w 1781 roku, związana pierwotnie z miejscowym majątkiem. Budynek wzniesiony w konstrukcji ryglowej, kilkakrotnie remontowany i częściowo przemurowany, zrekonstruowany w 2010 roku po katastrofie budowlanej. Jest to unikatowy przykład XVIII-wiecznej, wiejskiej kuźni podcieniowej, wzniesionej w tradycyjnej konstrukcji ryglowej (szachulcowej).

Obiekt wpisany do rejestru zabytków: nr A-422 / 1955 r.

Słowa kluczowe: kuźnia, podcień, konstrukcja ryglowa – szachulcowa, glina, cegła, kamień


Poniższe wideo "Kuźnia w Dolsku" wykorzystuje zewnętrzny serwis Youtube.

Wideo - Kuźnia w Dolsku.

Alternatywny opis wideo - Kuźnia w Dolsku: Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie w ramach projektu "SKANSEN PRZY DRODZE" wykonało dokumentację fotogrametryczną kuźni podcieniowej w miejscowości Dolsk, w powiecie myśliborskim, w gminie Dębno. Kuźnia usytuowana jest pośrodku wsi jako budynek wolnostojący przy skrzyżowaniu głównych dróg wiejskich. Od strony ściany północnej rozciąga się niezabudowana przestrzeń, a od południa znajduje sie niewielka zagroda, najprawdopodobniej należąca kiedyś do kowala. Kuźnię w Dolsku zbudowano w 1781 roku jako parterowy, jednownętrzowy budynek słupowo-ryglowy, założony na planie prostokąta, ze słupowym podcieniem od strony drogi, w szczycie zachodnim. Niewielką, prostopadłościenną bryłę przekryto dachem dwuspadowym. Zarówno frontowa ściana zachodnia, jak i boczna elewacja południowa zachowały pierwotną konstrukcję słupowo-ryglową ze strychułowym wypełnieniem kwater. Trójkątne szczyty, za szalunkiem z desek, również kryją konstrukcję szkieletową. Natomiast elewacje wschodnia oraz północna są w znacznej części przemurowane cegłą i kamieniem polnym. Frontowy podcień tworzony przez pięć słupów skrywa drzwi wejściowe. Na belce nadproża umieszczono datę 1781, poprzedzoną gmerkiem przedstawiającym kowalskie cęgi. Nie zachowało się oryginalne wyposażenie kuźni, na które składało się: palenisko z okapem, kowadło, naczynie z wodą do hartowania żelaza, miech oraz narzędzia kowalskie. Obecny wystrój stanowią natomiast elementy ekspozycji muzealnej narzędzi kowalskich i techniki wiejskiej. Początkowo budynek stanowił własność tutejszego majątku należącego do von Luedersa, a później do rodziny von Tresckow. W 1 poł. XIX wieku, po przeprowadzeniu separacji guntów, wszedł w skład gminy wiejskiej. W okresie międzywojnia funkcjonował tutaj warsztat kowalsko-ślusarski. Po 1945 roku, przejęta przez gminę Dębno kuźnia przestała być użytkowana. Od tej pory ulegała stopniowej degradacji, pomimo przeprowadzonego w latach 50. XX wieku doraźnego remontu, w trakcie którego ostatecznie pozbawiono obiekt pierwotnej funkcji przez usunięcie paleniska i komina. Po katastrofie budowlanej w 2009 roku, polegającej na zawaleniu się części obiektu, został on pieczołowicie zrekonstruowany już rok później. W 2014 roku kuźnia znalazła się wśród laureatów ogólnopolskiego konkursu "Zabytek Zadbany"; wyróżniona w kategorii: adaptacja obiektów zabytkowych za przykładowe uratowanie historycznego budynku wiejskiego z jak największym zachowaniem elementów autentycznych i przeznaczeniem na potrzeby społeczności lokalnej. Obecnie kuźnia w Dolsku jest jednym z najcenniejszych zabytków techniki wiejskiej, najstarszym zachowanym na terenie województwa zachodniopomorskiego przykładem szachulcowej kuźni podcieniowej.

Lokalizacja

Dolsk nr 22, gm. Dębno, pow. myśliborski

Zobacz lokalizację na mapie OpenStreetMap

Kuźnia usytuowana jest pośrodku wsi, jako budynek wolnostojący, posadowiony na południowym obrzeżu nawsia, przy skrzyżowaniu głównych dróg wiejskich. Od strony ściany północnej, (przy której usytuowane było palenisko) rozciąga się niezabudowana przestrzeń (ze względu na ryzyko pożaru), a od południa znajduje się niewielka zagroda, najprawdopodobniej należąca do kowala.

Historia

Budynek powstał w 1781 roku, co dokumentuje datownik umieszczony na belce nadproża drzwi głównych. Wzniesiony w konstrukcji ryglowej z glinianym (strychułowym) wypełnieniem kwater, z czasem został w części przemurowany cegłą oraz kamieniem polnym. Początkowo stanowił własność tutejszego majątku należącego do von Luedersa, później rodziny von Tresckow. W 1 połowie XIX wieku, po przeprowadzeniu separacji gruntów, wszedł w skład gminy wiejskiej, a jej właścicielami były rodziny Schleusener, następnie Helterhoffów. W okresie międzywojnia funkcjonował tutaj warsztat kowalsko-ślusarski.

Po 1945 roku kuźnia została przejęta przez Gminę Dębno, ale nie pełniła pierwotnej funkcji. Nieużytkowany i niezabezpieczony budynek uległ systematycznej destrukcji i groził zawaleniem. W latach 50. XX wieku, po doraźnym remoncie konstrukcji i usunięciu paleniska i komina, użytkowany jako magazyn i kurnik. W 2009 roku doszło do katastrofy budowlanej i zawalenia części obiektu. W 2010 roku kuźnia została pieczołowicie zrekonstruowana, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Opis

Kuźnia w Dolsku jest parterowym, jednownętrznym budynkiem założonym na prostokątnym rzucie, z podcieniem szczytowym (słupowym) od zachodu (od strony drogi). Niewielką, prostopadłościenną bryłę przekrywa dach dwuspadowy z dachówką karpiówką. Frontowa ściana szczytowa (zachodnia) oraz boczna ściana południowa zachowały konstrukcję ryglową ze strychułowym wypełnieniem kwater, otynkowanych i pobielonych. Ściana północna oraz wschodnia (tylna) wymurowane są w znacznej części z cegły i kamienia. Trójkątne szczyty, wykonane w konstrukcji szkieletowej, zostały odeskowane z listwami przesłaniającymi styki desek. Frontowy podcień tworzy pięć słupów, posadowionych na kamieniach polnych, od góry spiętych belką oczepową i wzmocnionych mieczami. Deskę okapową, u podstawy szczytu, podpierają wsporniki (wmontowane w płaszczyzny czołowe słupów) o faliście wyciętej krawędzi dolnej. Wszystkie połączenia ciesielskie są kołkowane.

Do wnętrza prowadzą drzwi umieszczone w ścianie podcieniowej - jednoskrzydłowe deskowe, zamontowane na zawiasach pasowych. Na belce nadproża wyryto datę „1781”, poprzedzoną gmerkiem (kowalskie cęgi), a całość inskrypcji ujęto owalnym obramieniem.

Wnętrze oświetlone niewielkimi oknami, przekrywa 6 belek stropowych (pierwotnie strop belkowo – gliniany z dylową powałą). Oryginalne wyposażenie kuźni (palenisko z okapem, kowadło, naczynie z wodą do hartowania żelaza, miech, narzędzia kowala) nie zachowało się, jednakże współcześnie zostało w części zrekonstruowane - w formie ekspozycji muzealnej narzędzi kowalskich i techniki wiejskiej.

Fotogrametria

Źródła

  Bibliografia:
 • Karta ewidencyjna zabytku architektury i budownictwa, Kuźnia. Dolsk, oprac. T. Kubiak, 1977, archiwum WUOZ w Szczecinie.
 • zabytek.pl; tekst oprac. W. Witek, OT NID, 2014
 • Katalog Budownictwa Ludowego gm. Dębno, PKZ Szczecin 1977 (m-pis, archiwum WUOZ Szczecin).
 • Riegel B., Die Schmiede in Dölzig, Die Wassermühle in Dölzig, „Heimat-kalender des Kreises Soldin”, 1928, s. 101-102.

  Autorzy zdjęć i ilustracji:
 • Zdjęcie archiwalne (nr 1) z publikacji B. Riegel, Die Schmiede in Dölzig, Die Wassermühle in Dölzig, „Heimat-kalender des Kreises Soldin”, 1928, s. 101;
 • Archiwum WUOZ o. Szczecin - autor nieznany (zdjęcie nr 2), A. Smolny (zdjęcie nr 3);
 • H. Kustosz (zdjęcia nr 4, 5);
 • W. Witek (zdjęcia nr 6 – 12);
 • Biuro Dokumentacji Zabytków – K. Tymbarski (ilustracje nr 13 - 29);