Wirtualny skansen przy drodze. Od Starego Krakowa do Nowego Warpna

Głównym celem projektu jest udokumentowanie i udostępnienie wiedzy o zachodnio-pomorskich, ryglowych tradycjach budowlanych i stworzenie „wirtualnego skansenu”, umożliwiającego każdemu odbiorcy kontakt z unikatowymi zabytkami kultury materialnej oraz technologiami dawnych cieśli i budowniczych.

W województwie zachodniopomorskim nie powołano dotychczas „klasycznego” muzeum skansenowskiego, stąd tak wielkie znaczenie ma propagowanie wiedzy o rodzimym budownictwie ryglowym w aspekcie materialnym (zachowanych budowli) i niematerialnym (technik budowlanych). Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie opracowało projekt alternatywnego rozwiązania pod nazwą: „Wirtualny skanseny przy drodze. Od Starego Krakowa do Nowego Warpna", dającego możliwość zapoznania się z unikatowymi obiektami budownictwa ryglowego na obszarze województwa, jak np. kościół w Krupach (ok. 1400 r.), ratusz w Nowym Warpnie (1697 r.), chałupa na wzorze saskim w Krupach (1 połowa XVIII w.), kuźnia podcieniowa w Dolsku (1781 r.), młyn w Głęboczku (1895 r.). Projekt zawiera działania służące poszerzeniu wiedzy i znaczenia ryglowego dziedzictwa regionalnego w kontekście dziedzictwa narodowego i europejskiego.

Na stronie www prezentowane są modele zabytków ryglowych opracowane przy użyciu fotogrametrii, noty informacyjne oraz bogaty serwis ilustracyjny. Strona internetowa jest dwujęzyczna, intuicyjna, łatwa w obsłudze, a także dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami i stanowi alternatywę dla wypraw terenowych. Obiekty wirtualne będą zawsze otwarte, bezpieczne, opatrzone profesjonalną i przystępną informacją.

Od 2018 roku Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie dokumentuje dziedzictwo zachodniopomorskie poprzez cyfryzację (skaning laserowy) i fotogrametrię. Dysponuje interdyscyplinarnym zespołem oraz specjalistyczną pracownią wirtualną. Powyższe doświadczenia stały się podstawą do opracowania interaktywnej strony www. w ramach projektu „Wirtualny skanseny przy drodze. Od Starego Krakowa do Nowego Warpna”, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach Programu: „Kultura ludowa i tradycyjna 2021”.